آخرین اخبار صندوق های بادرآمد ثابت

  • یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جدول منتشرشده سرمایه گذاری های درآمد ثابت با خطاهای فاحش همراه بود گفت: عده ای عنوان می کنند که درصد سرمایه گذاری در سهام توسط صندوق های درامد ثابت باید افزایش یابد، اگر واقعا این اقدام عملیاتی شود دیگر نمی توان عنوان درآمد ثابت را بر این صندوق ها قرار داد.