آخرین اخبار ضرب و شتم یک شهروند شاهرودی

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی