آخرین اخبار طاعون حیوانی

  • پهلوان گفت: تلفات طاعون نشخوارکنندگان کوچک در میان جمعیت کل و بز و قوچ و میش در منطقه سالوک مشاهده شده و خوشبختانه در سایر گونه ها و مناطق دیگر گزارشی از این بیماری به دست نرسیده است.

  • مردانی درباره طاعون حیوانی گفت: این بیماری که ابتدا در کشور آفریقایی ساحل عاج و سپس در کشورهای خاورمیانه دیده شده، دو حیوان گوسفند و بز را درگیر می‌کند، که البته در برخی موارد ابتلای شتر نیز گزارش شده است.

  • یک مقام مسئول گفت: موردی از طاعون نشخوارکنندگان کوچک در آذربایجان غربی مشاهده نشده است.

  • در استان البرز تعدادی از حیوانات وحشی و دام‌های اهلی بخاطر طاعون تلف شدند. نام این طاعون «طاعون نشخوارکنندگان» بوده که به انسان منتقل نمی‌شود. این بیماری در گوسفند، بز، حیوانات سم‌دار مثل آهو وحشی مشاهده می‌شود.