آخرین اخبار طالبان آمریکا

  • اقتصادنیوز: سخنگوی طالبان حضور دو شهروند آمریکایی در زندان‌های افغانستان را تایید و دلیل آن را تخطی از قوانین افغانستان عنوان کرده است.

  • اقتصادنیوز: از زمان بازگشت طالبان به افغانستان، علیرغم انتقاد جبهه های مختلف به رویکرد و عملکرد این گروه ، هنوز مخالفان نتوانسته اند در جبهه ای واحد تعریف شوند. ناظران قوم گرایی را دلیل چند صدایی اپوزسیون می دانند؛ گزاره ای که برای طالبان فرصت ساز شده است.

  • اقتصادنیوز: عقب نشینی دولت بایدن از افغانستان انتقادهای بسیاری را برانگیخت و حتی موجب شد تا اکثریت ساکنان کنگره به این باور برسند که بایدن با چنین کنشی امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخت، اما ناظران باور دیگری دارند و می گویند، طالبان امروز برای واشنگتن تهدید نیست بلکه خطری برای افغان ها و حقوق اولیه شان است.

  • اقتصاد نیوز: همزمان با بازگشت طالبان، افغانستان بار دیگر عصر تازه ای از بی ثباتی را تجربه می کند، با این همه امروز این کشور صداهای تازه نسل جوان را در خود جای داده است؛ همان هایی که خواهان آزادی هستند و رفاه. نسل جدید زیر سایه هراس از رادیکایسم حاکم، در داخل یا بیرون از مرزهای افغانستان حقیقت طالبان را به رخ جهان کشیده اند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی