طبقات اجتماعی

  • اقتصاد نیوز: فیلیپین یکی از اقتصادهای تازه صنعتی‌شده در دنیا شناخته می‌شود که در سال‌های گذشته کشاورزی اولین و اصلی‌ترین بخش اقتصادی این کشور بود ولی در نتیجه طی شدن دوره گذار اقتصادی توانسته است سهم بخش تولید و خدمات را در اقتصاد بیشتر کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر