آخرین اخبار طریقت منفرد

  • شیرین طریقت منفرد دختر وزیر اسبق بهداشت گفت: پدرم به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد و اکنون وضعیتش پایدار است و در کما نیست.