آخرین اخبار عبدالامیر

  • اقتصادنیوز :‌چگونگی پرداخت بدهی بغداد به تهران در دیدار وزیر نفت با هیات عراقی بررسی شد؛ قرار شد مذاکرات تخصصی برای حصول توافق نهایی در هفته‌جاری برگزار شود.

  • علاوی در این ملاقات اظهار کرد: مطالبات ایران از عراق در اولویت پرداخت های ما قرار دارد و پیش بینی لازم در این زمینه انجام شده است.

  • عبدالامیر یاقوتی ویژگی قبض جدید را ایجاد یک سیستم ارتباط موثر با مشترک در بستر دیجیتال عنوان کرد، که علاوه بر ارسال پیامکی قبض برق ،مجموعه‌ای از اطلاعات مورد نیاز و موثر در تغییر نگرش و رفتار مصرفی مشترکان بوسیله آدرس الکترونیکی ارسال شده در پیامک قبض، قابل دسترسی است.