آخرین اخبار عجیب ترین تصادف تاریخ

  • یک خودروی سواری در دانمارک بعد از لیز خوردن در پیچ یک اتوبان، به طرز عجیبی روی مانع بتنی کنار جاده آرام گرفت!

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی