آخرین اخبار عفونت در بدن

  • تب یک نشانه رایج بیماری و یک پاسخ ضروری برای تحریک سیستم ایمنی و دفع مهاجمان ناخواسته ای است که در دمای طبیعی بدن رشد می‌کنند. در حقیقت، تب یک نشانه خوبی است که نشان می دهد سیستم ایمنی شما به درستی کار می کند.