علی سعدوندی

  • یک تحلیلگر اقتصادی:

    اقتصادنیوز: یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که ۵ عامل در وضعیت کنونی بازار ارز دخیل هستند.

۱

بیشتر

بیشتر