علی کاظمی

  • نماینده مردم اردل در مجلس:

    نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: با تمام قدرت از حق مردم و مظلومیت استان دفاع خواهیم کرد که قطعا با همگرایی خوبی که میان نمایندگان، دولت و مجامع قانونی و قضایی وجود دارد؛ نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر