آخرین اخبار عملیات بازار بین بانکی

  • اقتصادنیوز: بسط پول در بازار باز روند صعودی خود را ادامه داده و در هفته اول بهمن ماه وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد. این در حالی است که نرخ سود با کاهش ۰.۱ واحد درصدی نسبت به هفته قبل در کف سه ماهه قرار گرفت.

  • عملیات هفتگی بازار باز در هفته های اخیر نشان از رکوردزنی بی سابقه داشته است. در این هفته بانک مرکزی تقریبا ۳۵ هزار میلیارد تومان پول در بانک ها بسط کرده که بیشترین میزان هفتکی تزریق پول در تاریخ بازار باز به شمار می آید.

  • اقتصادنیوز: در هفته نخست آبان ۱۴۰۰ بسط پول در بانکها رکوردی جدید را به ثبت رساند. در همین راستا بانک مرکزی در بازار باز به منظور جلوگیری از رشد نرخ بهره بسط ۳۰ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی برای هفتمین هفته متوالی در کشور روندی افزایشی داشته و به رکورد ۵ ماهه خود دست پیدا کرد. با این حال حجم داد و ستد در بازار باز از سرعت رشد این متغیر کاسته و میزان افزایش آن را کاهش داده است

  • دادو ستد در بازار های مالی در این مدت نشان از افزایش کسری نقدینگی بانک ها داشته است. بازار باز برای دومین هفته متوالی قبض پولی انجام نداده و اعتبارات دومین رکورد خود را در دو سال اخیر به ثبت رسانده است. این رویدادها درجه تب نرخ سود بین بانکی درابتدای پاییز را بالاتر خواهد برد.

  • بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۲ شهریور ماه رکورد اعتبارات بین بانکی را شکسته و در میان هفته های دو سال اخیر بالاترین قرض هفتگی را در اختیار بانکها قرار داده است. نوار جذب پول نیز پس از سیزده هفته متوالی قطع شد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بین بانکی در هفته های اخیر نشان از مسیر انبساطی سیاست بانک مرکزی در قبال بانک ها داشته است. کاهش میانگین جذب پول از یک سو و افزایش متوسط اعتبارات قاعده مند از سوی دیگر احتمال افزایش نرخ سود بین بانکی را بیشتر کرده و می تواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

  • اقتصادنیوز: سیزدهمین هفته متوالی جذب پول از بانک‌ها درعملیات بازار باز نیز برگزار شده و طی آن کمترین میزان جذب در سه هفته اخیر صورت گرفت. در سوی دیگر اعتبارات قاعده مند رکورد شش هفته پیش خود را در بازار بین بانکی شکسته و به بالاترین میزان خود رسانید.