عوارض کبدی

  • اقتصادنیوز : رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کروناگفت: برخی از عوارض کرونا اعم از عوارض کبدی، کلیوی و در سایر اندام‌های بدن، می‌تواند از طریق ایجاد ترومبوزها یا لخته‌های خونی کوچکی در مویرگ‌ها و سرخرگ‌های بسیار کوچک باشد که منجر به سکته‌های ریز در آن قسمت‌ها شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر