غرق شدگی

  • رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ۳۰ درصد افرادی که غرق شدند شناگر بودند، گفت: آمار فوتی ناشی از غرق شدگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ برابر شده است.

  • ایلنا: سازمان پزشکی قانونی کشور از افزایش ۳/ ۳ درصدی تلفات غرق شدگی از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کشور خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر