غنیمت

  • فایننشال‌تایمز فاش کرد؛

    اقتصادنیوز؛ فایننشال تایمز در گزارشی درباره افزایش نقش روسیه در تقویت صنایع مختلف سوریه در دوره بعد از جنگ داخلی در این کشور مدعی شد که یک شرکت تحت کنترل دوست نزدیک رئیس جمهوری روسیه صنعت کودهای فسفات کشور سوریه را در اختیار خود گرفته است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر