غول های بورسی

  • اقتصادنیوز : در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای چگونه میتوان ۵ نماد بزرگ بورسی را تجزیه و تحلیل کرد. بازدهی این شرکت‌ها در گزارش عملکرد ۷ ماهه چقدر بود.

۱

بیشتر

بیشتر