آخرین اخبار غیابی

  • پلیس گرجستان رئیس جمهوری سابق این کشور را پس از آنکه وی به کشور بازگشت، دستگیر کرد.

  • معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری به مطالب مطرح شده در نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

  • ایالت کالیفرنیا نتایج انتخابات سوم نوامبر را به تایید رساند و بدین ترتیب رئیس جمهوری منتخب آمریکا رسما تعداد آرای الکترالی که برای ورود به کاخ سفید در ماه آتی نیاز داشت، به دست آورد.