آخرین اخبار غیردانشجو

  • اقتصادنیوز: روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران روایتی از حوادث دانشگاه شریف ارائه کرده که در آن مدعی است افرادی با حضور در این دانشگاه فحشهای رکیک داده اند که دانشجوی این دانشگاه نبوده اند.