فاجعه زیست محیطی

  • ​اقتصاد نیوز:نشت سوخت دیزل به داخل رودخانه‌ای در شمال روسیه باعث بروز یک بحران زیست محیطی بزرگ در این کشور شده و فعالان محیط زیستی و کارشناسان را شدیدا نگران کرده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر