فایل ها

  • ​اقتصاد نیوز:پاک شدن داده ها و اطلاعات برای هر کسی تاسف برانگیز است. چه تصادفی اطلاعات خود را حذف کنید، چه تلفنتان دزدیده و یا خراب شده و آسیب ببیند؛ عکس هایی که دیگر جایگزین نمی شوند و پیام هایی از کسانی که دوستشان داریم، همه در آن واحد ناپدید می شوند.حس وحشتناکی که احتمالا اکثر ما تجربه کرده ایم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر