آخرین اخبار فرانسه آلمان

  • به گزارش اقتصاد نیوز: به گزارش فرانسه و آلمان یک دشمن واقعی دارند - روسیه - اما آنها به جای تقابل با کرملین از انرژی زیادی برای مبارزه با یکدیگر در عرصه سیاست دفاعی استفاده می کنند.موتور فرانسوی-آلمانی به طور سنتی انرژی اتحادیه اروپا را تامین می کند، اما اختلافات عمیقی در مورد قدرت سخت و ارتش وجود دارد - مسائلی که با بحران اوکراین آغاز شد و اکنون با تضعیف ضمانت های امنیتی ایالات متحده برای ناتو…