فرقه دموکرات

  • اقتصادنیوز؛ همزمان با سالروز برچیده شدن غائله فرقه دموکرات سید جعفر پیشه وری در ۲۱ آذر، شماری از عناصر تجزیه طلب در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اقدام به برپایی یک گردهمایی با موضوع تجزیه ایران کردند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر