آخرین اخبار فرمانداری‌

  • استاندار فارس‌گفت: در صورت مخدوش‌شدن رای مردم حتی در شب انتخابات اقدام به تغییر فرماندارانی که تخلف کنند، خواهیم کرد.

  • علی‌اصغر احمدی در نشست خبری سخنگوی ستاد انتخابات کل کشور گفت: براساس برنامه و زمان‌بندی آغاز ثبت‌نام انتخابات شوراها از ۳۰ اسفند ۹۵ در سراسر کشور در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها انجام شده و مهلت آن تا ساعت ۲۴ ششم فروردین سال ۹۶۶ بوده که در مجموع براساس آماری که وارد سامانه شده ۲۸۷ هزار و ۴۲۵ نفر ثبت‌نام انجام دادند.