فروش صفر اوراق بدهی دولتی

  • پیام عملکرد صفر حراج اوراق؛ ناقوس تورم در بازار بدهی

    اقتصادنیوز : هفته جاری دومین هفته ای است که در آن فروش اوراق بدهی از طریق فرایند حراج صفر بوده است. این در حالی است که دولت باید تا پایان سال ۵۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند.

۱

بیشتر

بیشتر