آخرین اخبار فروپاشی شوروی

  • ۲۸ مرداد مصادف بود با ۱۹ آگوست سالروز کودتای ناکام کمونیست‌های افراطی علیه گورباچف رئیس جمهور شوروی که به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. ۳۰ سال از فروپاشی شوروی می‌گذرد. حاکمیتی تمامیت‌خواه که بیش از ۷۴ سال بر یک ششم جهان حکم می‌راند و الهام بخش کمونسیت‌های جهان بود.

  • اقتصادنیوز: خیرالله خیرالله در العرب، رسانه نزدیک به عربستان سعودی نوشت: آنچه در پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق نیفتاد، قطعا پس از کرونا حاصل می‌شود؛ چرا که به نظر می‌رسد جنگ با کرونا، در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. پس از فروپاشی دیوار برلین در پاییز ۱۹۸۹ و همچنین اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۲، این تصور وجود داشت که جهان وارد مرحله تازه‌ای شده است. ایالات متحده در جنگ سرد…