فسا

  • معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس از ضرب و شتم شهردار فسا توسط افراد ناشناس خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر