آخرین اخبار فسخ قرارداد

  • منفی اعلام شدن تست های پزشکی هافبک پا به سن گذاشته استقلال در رسانه ها سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری معتقد هستند با این شرایط حضور جباری در لیست آبی ها ریسک بزرگی خواهد بود.