فضایی ها

  • اقتصاد نیوز:«او در آسمان‌ها سوار بر ارابه‌اش که توسط دو بز کشیده می‌شود حرکت می‌کند و هر بار که پتک معروفش، میولنیر را پرتاب می‌کند صاعقه به وجود می‌آید.»

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر