فیدل کاسترو

  • فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی درگذشت. او چند سال بود که به دلیل بیماری و کهولت سن از اداره امور کشور کناره گرفته بود.

۱ ۲

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر