قانون پیش فروش

  • اقتصاد نیوز: در حالی که طی هفته های اخیر برخی موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان در تهران، پس از ۸ سال از زمان تصویب برطرف شد، ماه گذشته طرح اصلاح ساختاری این قانون در مجلس اعلام وصول شد.

  • کاهش ۵۰ درصدی پیش فروش آپارتمان در تهران

    در حالی که یکی از روش های مورد توجه در بازار مسکن خرید ساختمان در حال ساخت است ، نحوه اجرای « قانون پیش فروش » موجب شد تا متقاضیان پیش خرید دست خالی از بازار بازگردند. به گونه ای که اکنون بازار پیش فروش مسکن به حالت رکود کامل در آمده و مشاوران فایلی در این خصوص ارائه نمی کنند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر