قدرت کرونا

  • رکوردهای کرونا در نیم‌سال اول؛ روزها قرمز، سیاه و سفید

    اقتصادنیوز : در نیمه اول سال ۹۹ بیشترین فوتی و کرونایی در ماههای تیر و مرداد رخ داد. از این حیث ماه اردیبهشت سپیدترینماه کرونایی بوده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر