قصور

  • اقتصاد نیوز:سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که بر اثر اشتباهات پزشکی و درمان نادرست، در هر دقیقه، ۵ نفر در جهان جان خود را از دست می‌دهند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر