قطعه خودرو

  • اقتصاد نیوز:یک فعال صنعت قطعه با اشاره به میزگردهای تعمیق ساخت داخل گفت: این اقدامات گام مثبتی در صنعت خودرو و قطعه است اما باید توجه داشت که با اهداف مشخص و و درراستای فناوری و فناوری روز باشد.

۱

بیشتر

بیشتر