قوانین شهروندی

  • اقتصادنیوز؛ در مجموعه قوانین شهروندی که توسط دولت دانمارک اعلام شد، دست دادن با شهردار یکی از الزامات برای اعطای شهروندی این کشور است.

۱

بیشتر

بیشتر