آخرین اخبار قیمت‌گذاری دستوری خودرو

  • قیمت‌گذاری دستوری خودرو سبب شده که زیان دو خودروساز اصلی کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان ثبت شود و زیان انباشته خودروسازی کشور بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان محاسبه گردد.

  • اقتصادنیوز: درحالی که برخی اخبار به صورت جدی حکایت از احتمال ورود خودرو به بورس کالا میدهد که همچنان چالش هایی پیش روست. اگر قرار بر عرضه خودرو به بورس کالا باشد این پرسش پیش می‌آید که تکلیف قید و بندهای کمی و کیفی (آنچه شورای رقابت لحاظ می‌کند) چه خواهد شد.