آخرین اخبار قیمت قبر در بهشت زهرا

  • معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا (س) تهران گفت: در سنوات گذشته قبور در سه ناحیه با ۲۵درصد افزایش واگذار می‌شد اما امسال برای رعایت حال هموطنان، این افزایش با شیبی ملایم‌تر اتفاق افتاد.