قیمت مسکن در سال 99

  • بازار مسکن در خردادماه سال ۹۲ از یک زاویه شباهت حداکثری با وضعیت بازار مسکن در خردادماه سال جاری داشته است. بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۹۲ یک جهش بی‌سابقه در حوزه قیمتی را تجربه کرد.

  • نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس گفت:در شرایط کنونی جوانان رغبتی برای تشکیل خانواده ندارند، زیرا توان تأمین مسکن و مایحتاج اولیه زندگی را ندارند که این مسئله تبعات اجتماعی بسیاری برای کشور به دنبال دارد.

  • چرا دولت از تجربه مداخله در بازار مسکن درس عبرت نمی‌گیرد؟ آیا قرار است با مداخله دولت قیمت مسکن روندی کاهشی را آغاز کند یا تاریخچه خلاف این را ثابت می‌کند؟

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر