آخرین اخبار قیمت مسکن در منطقه 21

  • بازار مسکن در منطقه ۲۱ به گفته واسطه‌ها روزهای بسیار کم‌رونقی را سپری می‌کند و حتی تعداد فایل‌های ملکی در این منطقه در مقایسه با اغلب مناطق دیگر تهران بسیار کم است.