قیمت مسکن پایتخت

  • اقتصادنیوز: بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که از مردادماه سال ۹۲ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

۱

بیشتر

بیشتر