لباس فرح

  • گشتی در کاخ‌موزه نیاوران و موزه پوشاک سلطنتی

    اقتصادنیوز : ستان از یک حراج در آلمان شروع شد؛ حراج لباسی متعلق به فرح پهلوی با سوزن‌دوزی زنان بلوچستان که اولین سؤال درباره آن، این بود که چه کسی آن را از کشور خارج کرده و برای فروش به یک مؤسسه حراج سپرده است؟ برای پیگیری همین موضوع و نوشتن این گزارش، سراغ مجموعه لباس‌های سلطنتی به‌جامانده از خانواده آخرین شاه ایران در کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه نگهداری و نمایش آنها رفتیم.

۱

بیشتر

بیشتر