لزوم اجرای رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی

  • سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

    اقتصادنیوز :سخنگوی قوه قضاییه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گفت: این بخشنامه از همین امروز لازم الاجراست و از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخشنامه را در رسیدگی‌های قضایی خودشان مورد نظر قرار بدهند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر