لنج باری

  • مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر با اشاره به مدیریت بحران حادثه آتش سوزی یک فروند لنج باری در بندرگاه هرمز گفت: هیچ بار و خدمه ای در زمان حادثه روی شناور نبوده است.

  • اقتصادنیوز؛ بعدازظهر امروز آتش سوزی گسترده‌ای در اسکله نخل تقی عسلویه رخ داد و پنج لنج باری در آتش سوختند.

  • معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: یک لنج باری مربوط به شهرستان دیلم صبح امروز در خلیج فارس غرق شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر