لیتری

  • اقتصادنیوز:سرپرست ایستگاه ۳۶ سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌سوزی در یک مخزن ۲ هزار لیتری حامل متانول رخ داده بود که با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان و مهار این حریق از سرایت آتش به دیگر مخازن حامل مواد نفتی در این محل جلوگیری به عمل آمد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر