مارکسیسم

  • اقتصادنیوز؛ آن هنگام که فوکویاما در گفت‌وگو با «نیواستیتسمن» از ضرورت بازگشت به سوسیالیسم سخن گفت یا در جای دیگر پیش‌بینی مارکس را در مورد بحران مازاد تولید و فقیرتر شدن کارگران در نظام کاپیتالیستی مورد ستایش قرار داد، روشنفکران ما و شبکه‌های حامی- پیرو آنان به تکاپو افتادند و از ظن خود با این تاملات نویسنده کتاب «زوال و نظم سیاسی» همراهی کردند. مارکسیست‌ها آن را به‌منزله حقانیت مارکسیسم و توبه…

  • اقتصانیوز؛ محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: مارکس می‌گوید هر کسی خدای خود را داشته باشد، چون خدای مشترک داشتن دردسر دارد او می‌گوید هر کسی هر گونه که می‌خواهد عمل کند منتهی ما یک چرتکه داریم و براساس آن کار‌ها را حساب می‌کنیم این چرتکه، اقتصاد است و هر کس هر کاری می‌کند باید پولش را بدهد.

  • اقتصادنیوز:‌خیلی از ما هر روز کلماتی را بکار می‌بریم که معنی آنها را نمی‌دانیم. اگر می‌خواهید معنی مارکسیسم را بدانید معلم بهتری پیدا نخواهید کرد. (منبع بورژوا)

  • نشریه آمریکایی «نشنال ریویو» بررسی کرد

    نشریه «نشنال ریویو» در شماره جدید خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که چرا اغلب شرکت‌های بزرگ آمریکایی گرایش سیاسی چپ دارند؟ در مقاله اصلی این نشریه چنین آمده است: کتاب «انسان سازمانی» که نخستین‌بار در سال ۱۹۵۶ منتشر شد، همچنان با ماست و وظیفه غیرعادی آن از آن زمان تاکنون پاسخ به پرسشی است که بسیاری از محافظه‌کاران معاصر را گیج کرده است: با توجه به این مساله که مدعیان سوسیالیسم، از…

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر