آخرین اخبار ماشین سال اروپا

  • کیا ای‌وی ۶ خودروی سال ۲۰۲۲ اروپا شده است، عنوانی که سال ۱۹۸۸ به پژو ۴۰۵ رسید، البته با توجه به قانون جدید واردات خودرو و قیمت ۴۱ هزار دلاری امکان ورود به ایران را نخواهد داشت.