مبارکه

  • نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: در استان اصفهان ۶۰ هزار و در تهران ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که این آمار در کل کشور به دو و نیم میلیون می‌رسد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر