محدودیت سفر

  • اقتصادنیوز : سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات محدودیت تردد از مبدا و مقصد شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را تشریح کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر