آخرین اخبار محسن کوشش‌تبار

  • احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: امروز اقتصاد مهم‌ترین مساله کشور است و وزارت کشور به‌عنوان دستگاه حاکمیتی و میان‌دار، می‌‌تواند در این زمینه ایفای نقش نماید.