محله

  • اقتصادنیوز: شهردار منطقه ۱۴ از تغییر نام محله "چهارصد دستگاه" پیروزی به نام "میدان مشاهیر" و نصب مجسمه "استاد معین" در این میدان خبر داد.

  • اقتصادنیوز: محله منهتن نیویورک، در سال ۲۰۱۸ کثیف‌ترین محله این شهر از حیث پراکندگی مدفوع انسانی در اماکن عمومی لقب گرفت.

  • اقتصاد نیوز:به مناسبت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران که چند روز پیش برگزار شد به محلات سیاسی در تهران پرداختیم. محلات سیاسی در این گزارش در واقع محلاتی هستند که یا تعداد زیادی از سیاستمداران بلندپایه در آن زندگی می‌کنند یا در آن یک واقعه سیاسی مهم رخ داده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر