محمد باقری بنایی

  • اقتصادنیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اختیارات مجلس باید به خودش باز گردد، گفت: مردم دل به این مجلس نبندند و اینگونه نیست که مشکلات اساسی در این مجلس حل شده و به آبادانی برسیم.

۱

بیشتر

بیشتر